Ledenlijst

LEDENLIJST 2019

Kate Baert

Jerry De Jode - bestuurslid

Carlos Dedeurwaerder

Valerie Haemers

Jan Leynaert

Philippe Remy

David Vancoppenolle

Luc Cappelle

Francis Debal -

bestuurslid

Diego Delva

Bernard Herpoel

Peter Libbrecht

Jean-Marie Rijckoort -

bestuurslid

Jo Vanlerberghe

Mindy Carrein

Johan Debels

Bjorven Deprez

Wilfried Holvoet -

voorzitter

Lieven Maes

Dirk Saelens

Philip Vanneste

Vincent Castel

Dries Decabooter

Joos d' Hoedt

Nico Hoornaert

Chris Nuttin

Bart Van Holder

Marc Vermeeren

Patrick Courtens

Rik Decabooter -

bestuurslid

Krist Gooderis

Inge Keereman

Thijs Nuttin

Wim Vanasten

Frederic Vermoortele